วันที่ 15 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR ให้กับผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา โดยพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลแผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ และการตลาด เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยชีวิต


#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล
#โรงพยาบาลพิษณุเวช_อุตรดิตถ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ