โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์แพ็คเกจวันเกิดของโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์แพ็คเกจวันเกิดของโรงพยาบาล

และแพ็คเกจอื่นๆที่เทสโก้ โลตัส อุตรดิตถ์โดยภายในบูธมีกิจกรรม วัดความดันและวัดดัชนีมวลกายฟรี ให้แก่ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ