คลินิกกุมารเวช

👩‍⚕️🩺แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ มีกุมารแพทย์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้การบริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่าง ๆ โดยครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ, การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย, การป้องกันโรค , การวินิจฉัยโรค, การตรวจคัดกรองโรคต่าง ๆ, ให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก โดยทีมกุมารแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทยสภา
บริการของแผนกกุมารเวช
บริการฉีดวัคซีน
ตรวจวินิจฉัย และดูแลให้การรักษาสุขภาพเด็ก
ให้คำปรึกษาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก
แผนกกุมารเวช รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์
☎️โทร 055-40-9000 ต่อ 550401
#โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ