คลินิกจักษุ

คำแนะนำ :

ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางตา โดยจักษุแพทย์

การบริการ :

  • วินิจฉัยความผิดปกติเกี่ยวกับตา
  • วัดระดับการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์
  • วัดสายตา ความโค้งกระจกตา และความดันลูกตา
  •  ตรวจจอประสาทตา
  • โรคต้อกระจก
  • โรคต้อหิน

แพทย์ประจำศูนย์ :