คลินิกตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้รับบริการ ในทุกเพศ ทุกวัย

การบริการ :

  • ตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรโมชั่นของโรงพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพประจำปี ของบริษัทและหน่วยงานต่างๆ
  • ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาโรคทั่วไป
  • ให้คำแนะนำการดูแลตนเองและครอบครัว เพื่อสุขภาพที่ดี
  • ฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับเพศและวัย

การออกใบรับรองแพทย์

การตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์ในการเข้าทำงาน หรือศึกษาต่อสถานบันต่าง ๆ และศึกษาต่อต่างประเทศ ตามเอกสารที่ผู้รับบริการแนบมา

แพทย์ประจำศูนย์ :