คลินิกศัลยกรรม

คำแนะนำ :

คลินิกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแล

รักษาตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

การบริการ :

ศัลยกรรมกระดูก :

 • ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม/ข้อสะโพกเทียม
 • ศัลยกรรมกระดูกสันหลังและกระดูกคอ
 • ผ่าตัดไขสันหลังผ่านกล้อง
 • รักษาการบาดเจ็บของข้อและกระดูก
 • ผ่าตัดข้อกระดูกผ่านกล้อง
 • ศัลยกรรมด้านเวชศาสตร์การกีฬา
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้า และ ข้อเท้า
 • ศัลยกรรมทางมือ และ ข้อมือ 

ศัลยกรรมทั่วไป :

 • ผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบไม่เจ็บ
 • ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • รักษานิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่าตัดผ่านกล้อง
 • ผ่าตัดรักษาไส้เลื่อน

แพทย์ประจำศูนย์ :