คลินิกสูติ-นรีเวช

คำแนะนำ :

คลินิกสูติ-นรีเวช ให้การบริการดูแลสุภาพพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้หญิงทุกวัย ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง สูติ-นรีเวช 

การบริการ :

สูตินรีเวชทั่วไป :

ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช มีความเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของสตรี จึงพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรี ฝากครรภ์ การคลอด ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

สูติ-นรีเวช มะเร็งนรีเวช :

ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช มีความเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของสตรี จึงพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรี ฝากครรภ์ การคลอด ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

สูติกรรม-ฝากครรภ์ :

  • อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ภาวะมีบุตรยาก

สูติกรรม-ฝากครรภ์และปรึกษาภาวะมีบุตรยาก :

  • รับปรึกษาภาวะมีบุตรยาก

ผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช :

  • การผ่าตัดส่องกล้องผ่านทางหน้าท้อง (Laparoscope)
  • การผ่าตัดส่องกล้องผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูก (Hysterscope)

สูติ-นรีเวช และเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ :

  • อัลตร้าซาวด์ครรภ์เสี่ยง (Uitrasound screening)

แพทย์ประจำศูนย์ :