คลินิกอายุรกรรม (Internal Medicine)

คลินิกอายุรกรรม (Internal Medicine)

ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ทั้งภาวะเจ็บป่วยฉับพลันและโรงเรื้อรัง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ช่วยให้การวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วถูกต้องแม่นยำ ทั้งทางด้านอายุรกรรมทั่วไปและสาขาต่างๆ