คลินิกอายุรกรรม

คำแนะนำ :

คลินิกอายุรกรรม ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างครบวงจรด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยทีมอายุรแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภา และพยาบาลวิชาชีพที่ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

การบริการ :

อายุรกรรม :

  • ตรวจวินิจฉัยโรคทางอายุรกรรมทั่วไป
  • เบาหวาน
  • ความดันโลหิตสูง
  • ไขมันในเลือดสูง

อายุรกรรมโรคไต :

  • ตรวจ วินิจฉัยรักษาและให้คำปรึกษา ปัญหาโรคไต ไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง

แพทย์ประจำศูนย์ :