คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

คำแนะนำ :

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ ให้บริการตรวจ  วินิจฉัย และรักษาโรคทางเดินอาหารและตับโดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านทางเดินอาหารและตับ ด้วยเทคโนโลยีเครื่องแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการส่องกล้องทางเดินอาหารฉุกเฉินตลอด 24ชม.

การบริการ :

ตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาปัญหาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ :

  • ตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาปัญหาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  • ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน  Gastroscopy 
  • ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง ลำไส้ใหญ่ Colonoscopy

แพทย์ประจำศูนย์ :