คลินิกโสต ศอ นาสิก

คำแนะนำ :

ตรวจวินิจฉัย รักษาและปรึกษาผู้ป่วยที่มีอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูก ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาไป จนถึงการผ่าตัดในโรคที่ซับซ้อน

การบริการ :

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ :

การสูญเสียการได้ยินและการทรงตัว :

การผ่าตัดโพรงจมูก ผนังกั้นจมูกและไซนัสด้วยกล้องเอ็นโดสโคป :

เสียงแหบ :

แพทย์ประจำศูนย์ :