👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time)

นพ.นนท์ปวิธ ชื่นบาน

📑 แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป

 

บริการ

  •  ใบริการตรวจสุขภาพ รักษาโรคทั่วไป

  •  ให้คำแนะนำการดูแลตนเองและครอบครัวเพื่อสุขภาพที่ดี

  •  ฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับเพศและวัย

📅วันและเวลาออกตรวจ

🩺ออกตรวจศูนย์สุขภาพ

(อ้างอิงตามตารางเวรในแต่ละเดือน)

 

#ศูนย์สุขภาพ

#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล

 
❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ