👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time)

นพ.ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น

🤰สูติ-นรีแพทย์

บริการ

  • ให้บริการฝากครรภ์คุณภาพ
  • ให้บริการปรึกษาโรคภายในสตรี
  •  รับปรึกษาการมีบุตรยาก
  • รับปรึกษาตรวจสุขภาพเด็ก ,ดูความผิดปกติของเด็ก ภายในครรภ์

 

วันและเวลาออกตรวจ

🩺คลินิกสูติ-นรีเวช

อ้างอิงตามตารางเวรของแต่ละเดือน

 

 

 

#คลินิกสูติ-นรีเวช #ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ