👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time)
นพ.ภูวดล จตุรวุฒิชัย
🩺แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป

บริการ
– ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาโรคทั่วไป
– ให้คำแนะนำการดูแลตนเองและครอบครัว เพื่อสุขภาพที่ดี
– ฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับเพศและวัย

📋วันและเวลาออกตรวจ
🩺ศูนย์ตรวจสุขภาพ👨‍⚕️
 อ้างอิงตามตารางออกตรวจของแต่ละเดือน

#ศูนย์ตรวจสุขภาพ
#โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ