👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time)

นพ.ศรายุทธ ปินตา
🩺กุมารแพทย์โรคหัวใจ
 
บริการ
– ตรวจวินิจฉัย และให้การดูแลสุขภาพเด็ก
– ฉีดวัคซีน
– ให้คำปรึกษาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก
 
วันและเวลาออกตรวจ
🩺แผนกกุมารเวช👨‍⚕️
อ้างอิงตามตารางออกตรวจแผนกกุมารเวช
 
#คลินิกกุมารเวช
#หมอเด็ก24ชั่วโมง
 

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ