👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Full time)

นพ.อาทิตย์ เปี่ยมคล้า

🩺ศัลยแพทย์

บริการ

– ตรวจวินิจฉัยรักษาด้านศัลยกรรรมทั่วไป
– ผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบไม่เจ็บ
– ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
– รักษานิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่าตัดผ่านกล้อง
– ผ่าตัดรักษาไส้เลื่อน

 วันและเวลาออกตรวจ

🩺คลินิกศัลยกรรม🚨

วันจันทร์ – วันอังคาร : 08.00 – 17.00 น.

#คลินิกศัลยกรรม

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ