นัดหมายแพทย์

แบบฟอร์มนัดหมายแพทย์
  • :

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

ที่ตั้ง :  888 หมู่ 5 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

Call Center : 1208 หรือ 055-40-9000

อีเมล์ : putd_info@princhealth.com

Website : www.pitsanuvejuttaradit.com

Facebook : facebook.com/โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล การบริการทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาล ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อนี่ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ่วนเพื่อประโยชน์ของท่าน