บริการรับ-ส่ง ผู้บริการฟรี

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ มีบริการรับ-ส่ง”ฟรี” “สำหรับผู้รับบริการทุกท่าน” มาที่โรงพยาบาลของเรา ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

🚑จุดรับ-ส่ง

📍ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
📍หอนาฬิกา
📍สถานีรถไฟอุตรดิตถ์
📍วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
และสถานที่ใกล้เคียง ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการทุกท่าน
📞สอบถามเส้นทางหรือข้อมูลเพิ่มเติม โทร 055-40-9000

“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ