🩺ผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง
(Laparoscopic appendectomy)
“เจ็บน้อย หายเร็ว ฟื้นตัวไว”

#คลินิกศัลยกรรม

สอบถามเพิ่มเติมโทร
055-40-9000

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ