👩‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Full time)

พญ.ศิริลักษณ์ แก้วอุ่นเรือน

📑 แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

บริการตรวจสุขภาพ รักษาโรคทั่วไป ใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลพร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลตนเองและครอบครัวเพื่อสุขภาพที่ดี ฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับเพศและวัย

วันและเวลาออกตรวจ
🩺ออกตรวจศูนย์สุขภาพ
วันจันทร์ – วันศุกร์ : 08.00 – 17.00 น.
#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล
❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ