วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ นำทีมโดยคุณนวลศรี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน ได้มอบข้าวสาร จำนวน 420 กิโลกรัม ให้กับ โครงการกองทุนน้ำใจชาวอุตรดิตถ์ สู้ภัย Covid19 และภัยพิบัติ โดยมีคุณวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกองทุนและคณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

 
ส่งมอบความสุข ด้วยใจ พิษณุเวช อุตรดิตถ์ เพื่อนชุมชน
 
#Fight_COVID19
#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล
 

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ