ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้มอบน้ำดื่ม และสื่อให้ความรู้เรื่อง พรบ. ,การป้องกันไวรัสโคโรน่าและวิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ และกู้ภัยวัดหมอนไม้

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ