วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ มอบน้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมสามัญประจำปี

ของสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ