ยิ้มได้ทุกการรักษากับบัตรเครดิต KTC และสุขภาพดี ดูแลด้วยบัตรเครดิต KTC สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต KTC

สิทธิประโยชน์ที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดค่ารักษาผ่านบริการผ่อนชำระ 0% ตามกำหนด

รับเครดิตเงินคืนยอดการผ่อนชำระ 0% ต่อเซลล์สลิป (3 เดือน)
200 บาท10,000 - 34,999 บาท
800 บาท35,000 - 59,999 บาท
1,800 บาท60,000 - 119,999 บาท
3,600 บาท120,000 บาทขึ้นไป
 • วิธีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
  • พิมพ์ HOS เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.ktc.co.th/hospital เมื่อลงทะบียนแล้ว ผู้รับบริการจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนจึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไข
 • แพ็กเกจรักษาที่ร่วมรายการ
  • แพ็กเกจคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด
  • แพ็กเกจตรวจสุขภาพ มูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
 • เงื่อนไขการรับสทธิประโยชน์
  • ผู้รับบริการต้องชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
  • ลูกค้าต้องลงทะเบียนในวันเดียวกับวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้
  • ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวสามารถเข้าร่วมได้ตลอดโครงการต่อ 1 หมายเลขบัตรเท่านั้น
  • บัตรเครดิตที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้ดังนี้ : สมาชิกบัตร KTC Cash Back ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA Corporate, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ
  • เงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไข รวมถึงสทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์รายการนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

สิทธิประโยชน์ที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ เมื่อชำระยอดค่ารักษาเต็มจำนวนตามกำหนด

รับเครดิตเงินคืนชำระยอดค่ารักษาเต็มจำนวน
100 บาท10,000 - 29,999 บาท
350 บาท30,000 - 69,999 บาท
900 บาท70,000 - 999,999 บาท
1,300 บาท100,000 บาทขึ้นไป
 • วิธีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
  • พิมพ์ HOJ เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.ktc.co.th/hospital เมื่อลงทะบียนแล้ว ผู้รับบริการจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนจึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไข
 • แพ็กเกจรักษาที่ร่วมรายการ
  • ทุกแพ็กเกจการรักษา ของโรงพยาบาลพิษณุเวช
 • เงื่อนไขการรับสทธิประโยชน์
  • ผู้รับบริการต้องชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
  • ลูกค้าต้องลงทะเบียนในวันเดียวกับวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้
  • ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวสามารถเข้าร่วมได้ตลอดโครงการต่อ 1 หมายเลขบัตรเท่านั้น
  • จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 1 สิทธิ/ 1 เซลล์สลิป/ 1 หมายเลขบัตรฯ/วันเท่านั้น
  • เงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ขอสงวนสทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไข รวมถึงสทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์รายการนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

สิทธิประโยชน์ที่ 3 : แลกรับเงินคืน 13% เมื่อชำระยอดค่ารักษาเต็มจำนวนผ่านบัตรฯ
ครบทุก 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป

 • วิธีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
  • พิมพ์ HOP เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และระบุจำนวนคะแนนสะสมที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 061-384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.ktc.co.th/hospital เมื่อลงทะบียนแล้ว ผู้รับบริการจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนจึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไข
 • แพ็กเกจรักษาที่ร่วมรายการ
  • ทุกแพ็กเกจการรักษา ของโรงพยาบาลพิษณุเวช
 • เงื่อนไขการรับสทธิประโยชน์
  • ผู้รับบริการต้องชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
  • ผู้รับต้องลงทะเบียนในวันเดียวกับวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้
  • ผู้รับบริการจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ 1 ครั้งต่อ 1 เซลล์สลิป
  • บัตรเครดิตที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้ ดังนี้ : สมาชิกบัตร KTC Cash Back ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA Corporate, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ
  • เงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไข รวมถึงสทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์รายการนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่ 
Call Center : 055-40-9000 LINE : https://page.line.me/psvuttardit