🙏💕ขอขอบคุณในความดี

        โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ขอขอบคุณวิทยาลัยสารพัดช่าง อุตรดิตถ์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำงานอย่างเต็มที่่ ของบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในประเทศไทย และได้ผลิต Face Shield มอบให้กับทางโรงพยาบาล ให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้สวมใส่ เพื่อป้องกันละออง และสารคัดหลั่ง จากการพบปะ หรือใกล้ชิดกับคนไข้

🚩วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์👍

เราจะผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ