รายชื่อบริษัทประกัน ที่ทางโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
เปิดเครดิตการรักษาพยาบาล สำหรับผู้รับบริการ”โดยไม่ต้องสำรองจ่าย”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลงทะเบียนและต้อนรับส่วนหน้า
โทร 055-40-9000

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ