📌รายชื่อบริษัทประกัน ที่ทางโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
เปิดเครดิตการรักษาพยาบาล สำหรับผู้รับบริการ”โดยไม่ต้องสำรองจ่าย”
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลงทะเบียนและต้อนรับส่วนหน้า
📞โทร 055-40-9000

 

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ