📌วันนี้ รพ.พิษณุเวชอุตรดิตถ์ นำความรู้สุขภาพดีๆมาฝากทุกท่าน

“ลดความเสี่ยง โควิด-19 ได้อย่างไร..

เมื่อต้องออกนอกบ้าน?”

1.สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน

2.พกเจลล้างมือ / สเปรย์แอลกอฮอล์ 70%

3.ไม่นำมือมาสัมผัส ตา จมูก ปาก หรือใบหน้า

4.รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร

5.แยกกินข้าวคนเดียว

6.เลี่ยงการโดยสารรถสาธารณะ

7.ไอ/จาม ปิดด้วยแขนเสื้อด้านใน อย่าไอ/จาม ใส่มือเด็ดขาด

8.รีบทำความสะอาดมือ หลังสัมผัสกับสิ่งของสาธารณะ

9.รีบไป – รีบกลับ

#Fight_COVID19

#SocialDistancing
#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ