📌สาระความรู้ดีๆ

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพม่ให้ทุกท่าน

“🏡ลดความเสี่ยง โควิด-19 ได้อย่างไร? เมื่ออยู่ที่บ้าน”

1.ทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ

2,ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ก่อน และหลังรับประทานอาหาร หรือเข้าห้องน้ำ

3.รับประทานอาหาร ปรุงสุก ใหม่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

4.เปิดหน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท รับแสงแดด

5.ไม่ปกปิดประวัติ การเข้าไปพื้นที่เสี่ยง สำผัสโรค

🚨หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย “รีบปรึกษาแพทย์”

เราจะผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ