📌วันนี้ รพ.พิษณุเวชอุตรดิตถ์ นำความรู้สุขภาพดีๆมาฝาก

“ลดความเสี่ยง โควิด-19 ได้อย่างไร?

🏡เมื่อกลับมาถึงบ้าน?”

1.ถอดรองเท้า ไว้นอกบ้าน

2.รีบถอดหน้ากากอนามัย

-หน้ากากผ้าให้รีบซัก และตาก

-หน้ากากอนามัย ให้ทิ้งในขยะที่ปิดมิดชิด

3.ไม่นั่งเก้าอี้/โซฟา ก่อนอาบน้ำ

4.อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

5.ทำความสะอาดกระเป๋า, มือถือ ด้วยแอลกอฮอล์ 70%

#Fight_COVID19

#SocialDistancing
#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ