วันจักรี 6 เมษายน 2563

“ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี”

วันที่ 6 เมษายน ของทุกปีเป็นวันจักรี หรือวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์รัชกาลที่ ๑ ปฐมบรมราชวงศ์จักรี ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลและบุคลากร กลุ่มโรงพยาบาลพิษณุเวช

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ