📣📣วันสุดท้าย‼️ กับโปรสุดร้อนแรง

⭐️แพ็กเกจตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิตลด50% ทุกโปรแกรม

ไม่ต้องเดินทาง

📲สามารถโอนเงินจองสิทธิ์ได้ โทร.055-40-9000

(จองสิทธิ์แล้วสามารถใช้สิทธิ์เข้าตรวจได้ถึง 31 ธันวาคม 63)

รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพ
https://www.pitsanuvejuttaradit.com/check_up_programs/

📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055-40-9000

#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ