ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ Trauma & Emergency Center

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ Trauma & Emergency Center
ให้บริการโดยทีมแพทย์และบุคลากรเฉพาะทาง ตลอด 24 ชม. พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที ให้การปฐมพยาบาล รักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็วปลอดภัย เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลจนฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาวะปกติ