ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

คำแนะนำ :

การบริการ :

วินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท :

 • มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • มีแพทย์ออกตรวจตลอด 24 ชม.
 • มีพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
 • กุมารแพทย์ออกตรวจ 8.00-20.00 น.
 • ดูแลผู้รับบริการอุบัติเหตุทุกประเภท 
 • ดูแลผู้รับบริการฉุกเฉินทุกประเภท 
 • ล้างแผลต่อเนื่องและฉีดวัคซีนนอกเวลา
 • เครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยให้การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที
 • ให้การปฐมพยาบาล รักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็วปลอดภัย เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลจนฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาวะปกติ
 • พร้อมช่วยเหลือคุณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชม.

รถพยาบาล :

 • รับผู้ป่วยจากรพ.ต่างๆมารักษาต่อ
 • ส่งผู้ป่วยรักษาต่อรพ.อื่น
 • รับ-ส่งผู้ป่วยที่บ้านมารพ.
 • รับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุมารักษาต่อ
 • ให้บริการร่วมกับ 1669รับและช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
 • ออกหน่วยปฐมพยาบาล

งานสอน :

 • สอนการช่วยชีวิตเบื้องต้นและการใช้AED ( BLS First aid )
 • ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับหน่วยงานต่างๆ

แพทย์ประจำศูนย์ :