ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤติ ICU

ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤติ ICU
ใหบริการ 24 ชม. ในการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักหรือมีภาวะวิกฤตที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผู้ป่วยวิกฤติและทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญพิเศษในการดูแลผู้ป่วยหนัก เพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและสามารถย้ายไปแผนกพักฟื้นรักษาตัวต่อไป