ประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์

❤️ฝากครรภ์
❤️คลอดบุตร
❤️เลี้ยงดูบุตร

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ