สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องอาหาร

ห้องอาหาร เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.30 น. พร้อมบริการส่งอาหารถึงห้องพัก

สามารถโทรสั่งอาหารหมายเลข 552601

รายการอาหารตามสั่งมีให้บริการหลากหลาย

• อาหารประเภทแกงจืด

• อาหารประเภทแกงเผ็ด

• อาหารประเภททอด

• อาหารประเภทนึ่ง

• อาหารประเภทยำ

• อาหารประเภทผัด

• อาหารประเภทสลัด

[ อาหารสะอาดปลอดภัยถูกสุขอนามัย ]

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องอาหาร

ห้องอาหาร เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.30 น. พร้อมบริการส่งอาหารถึงห้องพัก

สามารถโทรสั่งอาหารหมายเลข 552601

รายการอาหารตามสั่งมีให้บริการหลากหลาย

• อาหารประเภทแกงจืด

• อาหารประเภทแกงเผ็ด

• อาหารประเภททอด

• อาหารประเภทนึ่ง

• อาหารประเภทยำ

• อาหารประเภทผัด

• อาหารประเภทสลัด

[ อาหารสะอาดปลอดภัยถูกสุขอนามัย ]

การให้บริการอินเตอร์เน็ต Wi – Fi

บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi – Fi) อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้รับบริการสามารถ เลือก

Username : CUSTOMERWIFI

Password  : กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และ หมายเลข HN

จุดให้บริการชาร์จแบตเตอรี่

ภายในโรงพยาบาลมีจุดให้บริการชาร์จแบตโทรศัพท์ที่บริเวณแผนกอายุรกรรม ชั้น 1

ตู้ ATM

ห้องรับรองผู้รับบริการ

ภายในโรงพยาบาลมีห้องรับรองสำหรับผู้เข้ามารับบริการและมีอาหารน้ำดื่มรองรับ

สนามเด็กเล่น

ภายในโรงพยาบาลมีสนามเด็กเล่นในโซนตรวจเด็ก เพื่อให้เด็กได้เล่นสนุกระหว่างรอตรวจและเป็นการฝึกพัฒนาการด้วยอีกทาง

การบริการของโรงพยาบาล

บริการ รถ – ส่ง ผู้รับบริการ

ให้บริการ รับ – ส่ง ผู้รับบริการ ฟรี
เส้นทางให้บริการ

เส้นทางไป >>
รพ.พิษณุเวช > สถานีรถไฟ > หลังวัดใหญ่ > สถานีขนส่ง (บ.ข.ส)

เส้นทางกลับ << ถนนทิพย์เสนา ซอย รพ.ตา > สี่แยกบ้านแขก > สถานีรถไฟ > รพ.พิษณุเวช