โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้ออกบูธที่ตลาดนัดคลองถม

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้ออกบูธที่ตลาดนัดคลองถมในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 17.00-20.00 น. โดยมีบริการวัดความดัน ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือฟรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
-โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
-แพ็คเกจวันเกิดโรงพยาบาล
-การใช้สิทธิ์ พรบ.อุบัติเหตุทางรถ
-แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
-บริการรถ รับ-ส่งฟรีไปโรงพยาบาล

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ