อาการแบบนี้เป็นเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือไม่

ปัญหาอาการปวด ตึง เมื่อย กล้ามเนื้อ อาจเกิดได้ในช่วง Work From Home 🖥
 
 

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ