อัตราซาวด์ 4 มิติ Ultrasound 4 D

     อัตราซาวด์ 4 มิติ Ultrasound 4 D

เทคโนโลยีอัลตราซาวด์ 4 มิติ มีความคมชัดและละเอียดสูง สามารถสร้างภาพ 3 มิติ และ 4 มิติ ที่สมจริงมากขึ้นของทารกในครรภ์ มองเห็นภาพการเคลื่อนไหวของทารกในอิริยาบถต่างๆ ต่อเนื่องกัน รวมถึงเห็นพัฒนาการเจริญเติบโตของแขน ขา เท้า กะโหลกศีรษะ สมอง หัวใจ และอวัยวะอื่นๆ เป็นการตรวจที่ไม่เป็นอันตรายต่อทารก เป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ตรวจพบสิ่งผิดปกติของทารกได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อวางแผนการรักษาดูแลภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์จนถึงขณะคลอด ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับมารดาและทารกได้