เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (Principal Healthcare Company Limited) เป็นบริษัทย่อยในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (Principal Capital Public Company Limited) ดำเนินธุรกิจหลักด้านธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน โดยทีมบริหารและทีมงานมืออาชีพ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับ ผนวกกับการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

 1. โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
 2. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 จังหวัดนครสวรรค์
 3. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์
 4. โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 5. โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
 6. โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 7. โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร
 8. โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จังหวัดลำพูน
 9. โรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูน จังหวัดลำพูน
 10. โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร
 11. โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 12. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ทีมผู้บริหาร

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร – ประธานกิตติมศักดิ์

ดร.สาธิต วิทยากร – ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายแพทย์สุนทร ศรีทา – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สถานที่ติดต่อ

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์

29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ สามารถเข้าไปค้นหาได้ที่

เว็บไซต์: www.princhealth.com