🎉โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกับบริษัท เทศเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านผู้รับบริการทราบว่า นับตั้งแต่

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ทางบริษัท เทศเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ขยายการเปิดให้เครดิตโดยไม่ต้องสำรองจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัย ตามประเภท ดังนี้

 

ประกันกลุ่ม ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลงทะเบียนและต้อนรับส่วนหน้า

โทร 055-409000 กด 0

#โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

 

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ