บรรยากาศภายในงาน ”ตลาดนัด ทุกวันเสาร์”

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์  เปิดตลาดนัดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ซึ่งได้รับความสนใจจากท่านผู้ประกอบการภายนอกและภายในโรงพยาบาล ในการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าต่างๆ ให้กับท่านผู้เข้าเยี่ยมชมตลาดนัด
ซึ่งมีทั้งผู้รับบริการ บุคลากร และประชาชน

ทางโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ มีความยินดีในการเอื้อเฟื้อสถานที่และความสะดวก ให้แก่ผู้ประกอบการทุกท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานในวันนี้   แล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์ค่ะ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ