👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Full time)

– นพ.ชำนาญ หล่อเมืองทอง(หมอชำนาญ)

📑 วิสัญญีแพทย์

วันและเวลาออกตรวจ
วันจันทร์ – วันศุกร์ : 08.00 – 17.00 น.

#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”