แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คำแนะนำ :

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็นแผนกให้บริการตรวจประเมิน รักษาฟื้นฟู ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายลดลง เนื่องจากสภาวะหรือโรคต่างๆ รวมถึงภาวะการเจ็บปวด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ,นักกายภาพบำบัด ให้การบริการอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริการ :

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

Orthopedic Rehabilitation

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ

 • อาการปวดจากการบาดเจ็บ หรืออักเสบ ของกล้ามเนื้อ และเอ็น 
 • กระดูกหัก ข้อเคล็ด ข้อพลิก
 • การอักเสบของข้อกระดูกและ/หรือเอ็นกล้ามเนื้อ
 • การดูแลก่อน และหลังการผ่าตัด ที่เกี่ยวกับข้อต่อและกระดูก
 • กระดูกสันหลัง หรือหมอนรองกระดูก ส่วน คอ หรือเอวเสื่อม
 • ข้อไหล่ติด ข้อต่อต่างๆยึดติด
 • กระดูกสันหลังคด
 • เท้าผิดรูปจากสาเหตุต่างๆ
 • เจ็บเท้า เจ็บส้นเท้า รองช้ำ
 • บริการตรวจ ประเมิน รักษา ฟื้นฟู โรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
 • บริการฝึกทักษะการเดินด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
 • การจัดโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะสม
 • ให้คำปรึกษาการปรับสภาพบ้าน สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงาน
 • บริการวัดและปรับการใส่อุปกรณ์พยุงต่างๆ
 • บริการการฝังเข็มลดปวด (Dry Needling)
 • บริการการฝังเข็มแผนจีน (Traditional Chinese Acupuncture)
 • บริการการฉีดยาลดปวดเฉพาะที่ ร่วมกับเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound-Guide Musculoskeletal injection)

คลินิกรักษา ฟื้นฟู อาการปวด

Pain Rehabilitation Clinic

คลินิกรักษา ฟื้นฟู อาการปวด

 • กล้ามเนื้อ และเอ็นอักเสบเรื้อรัง
 • อาการปวดจากกล้ามเนื้อ เช่น ปวดคอ ปวดบ่า ปวดหลัง
 • ออฟฟิศซินโดรม
 • เอ็นรัดข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาท
 • อาการปวดจากระบบประสาท
 • บริการตรวจ ประเมิน รักษา ฟื้นฟู อาการปวดจากกล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาท
 • ให้การรักษาฟื้นฟู ด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด และเครื่องมือที่ทันสมัย
  • เครื่องอัลตราซาวนด์ (Ultrasound)
  • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด/กระตุ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (TENS/Electrical Stimulation)
 • การจัดโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะสม
 • การให้คำปรึกษาการปรับท่าทาง และการเคลื่อนในการทำงานให้เหมาะสม
 • การฝึก และปรับการรับรู้ความรู้สึกปวดด้วยการสัมพัส
 • บริการการฝังเข็มลดปวด (Dry Needling)
 • บริการการฝังเข็มแผนจีน (Traditional Chinese Acupuncture)

คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา และการฟื้นฟู

Sport Medicine and Rehabilitation Clinic

คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา และการฟื้นฟู

 • การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • เจ็บเท้า เจ็บส้นเท้า รองช้ำจากการออกกำลังกาย
 • การดูแลก่อน และหลังการผ่าตัด ที่เกี่ยวกับข้อต่อ
 • กลุ่มผู้รักษ์สุขภาพที่ต้องการคำแนะนำในการออกกำลังกาย
 • กลุ่มนักกีฬา
 • การประเมิน และให้คำปรึกษาด้านกีฬา และการออกกำลังกาย
 • บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการฝึกฝนสำหรับการเล่นกีฬาแต่ละชนิด
 • การจัดโปรแกรมออกกำลังกาย
 • บริการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว และการวิ่ง

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และปอด

Cardiopulmonary Rehabilitation

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และปอด

 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคความดัน หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน และกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจ
 • ภาวะหัวใจวาย หัวใจล้มเหลว
 • ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
 • โรคถุงลมโป่งพอง
 • โรคหอบหืด
 • การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจ และปอด
 • ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และปอด
 • ผู้ที่มีปัญหาด้านการขับเสมหะไม่มีประสิทธิภาพ
 • ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น สูบบุหรี่ ทำงานในที่มีควัน หรือฝุ่นผงเป็นเวลานานๆ
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
 • การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัด หรือการถ่างขยายหลอดเลือด
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด 
 • การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดหัวใจ และปอด
 • บริการทดสอบสมรรถภาพหัวใจ และปอด

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท แขน ขา อ่อนแรง

Neuro Rehabilitation

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท แขน ขา อ่อนแรง

 • โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • แขน ขา อ่อนแรง หรือปัญหาการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและขา
 • กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง
 • พาร์กินสัน
 • การบาดเจ็บไขสันหลัง และเส้นประสาท
 • ผู้ที่มีปัญหาการเดิน และการทรงตัว 
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน การสำลัก
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาการพูด อ่าน เขียน และการสื่อความหมาย
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาความรู้ และความเข้าใจ
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูต่อเนื่อง
 • ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงจากโรคทางระบบประสาท
 • บริการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต  แขน ขา อ่อนแรง
 • บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Day Rehab), พากินสัน
 • การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • การฝึกฝนทักษะในการกลับไปทำงานแต่และประเภท
 • การฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจ
 • ให้คำปรึกษาการปรับสภาพบ้าน สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงาน
 • บริการการฝังเข็ม แผนปัจจุบัน และแผนจีน

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ และคลินิกป้องกันการล้ม

Geriatric rehabilitation and Fall Prevention Clinic

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ และคลินิกป้องกันการล้ม

 • กลุ่มผู้สูงอายุ ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ
 • มีปัญหาด้านการทรงตัว
 • มีปัญหาล้มบ่อย ประวัติล้ม มากกว่า 2 ครั้งใน 1 ปี
 • บริการการฟื้นฟู และการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ โดยระวังไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ
 • กิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหว
 • บริการตรวจประเมินการทรงตัว และความเสื่องต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ
 • ให้คำปรึกษาการปรับสภาพบ้าน และสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

บริการเปิดท่อน้ำนม สตรีให้นมบุตร

Milk Ducts Obstruction Management

บริการเปิดท่อน้ำนม สตรีให้นมบุตร

 • น้ำนมไหลน้อย
 • ลูกดูดนมไม่ออก ปั๊มนมไม่ออก
 • เต้านมคัดตึง น้ำนมไม่ค่อยไหล
 • มีก้อนแข็ง ที่เกิดจากท่อน้ำนมอุดตัน
 • ให้คำแนะนำและดูแลคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมคัดตึง น้ำนมไหลน้อย และน้ำนมไม่ค่อยออก
 • บริการตรวจ ประเมินโดยแพทย์หญิง กรณีสงสัยเต้านมอักเสบ
 • โปรแกรมการนวดเปิดท่อน้ำนมด้วยอัตราซาวน์ โดยนักกายภาพบำบัดหญิง

แพทย์ประจำศูนย์ :