แมมโมแกรม Mammogram

แมมโมแกรม Mammogram

เป็นเครื่องตรวจเอกซเรย์เต้านม ใช้ปริมาณรังสีน้อย มีความคมชัดสูง สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ ซึ่งก้อนมะเร็งอาจมีขนาดเล็ก คลำหรือตรวจด้วยอัลตราซาวด์ไม่พบ การตรวจแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราซาวด์เต้านมจะช่วยให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากขึ้น