📍แมลงก้นกระดก วายร้ายหน้าฝน

#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแ

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ