📌โปรโมชั่น "ใบรับรองแพทย์ 80 บาท"

📌โปรโมชั่น “ใบรับรองแพทย์ 5 โรค”📋
“ด้วยราคา 80 บาท” (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) สำหรับ
✅สมัครเรียน
✅สมัครงาน
✅สมัครสอบ
✅ทำใบขับขี่

สามารถขอใบรับรองแพทย์ได้ที่ รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์
[ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564]

 

📲สอบถามเพิ่มเติม โทร 055-40-9000

#ใบรับรองแพทย์ต้องพิษณุเวช

* ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ *

แผนกผู้ป่วยนอกเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น

โทร. 055 – 40 – 9000 ต่อ 550101 , 550102 , 550103