‼️”ไข้เลือดออก โรคร้ายจากยุงลาย” สังเกตอาการได้อย่างไร? ป้องกันได้ด้วยวิธีไหน?
รู้จักกับโรคไข้เลือดออกมากขึ้น โดย นพ.ณัฏฐพงศ์ อื้อเศรษฐศักดิ์ อายุรแพทย์ รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ กับรายการ Healthy Club

CR.รายการ Healthy Club@NBT Phitsalulok

#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล
#โรงพยาบาลพิษณุเวช_อุตรดิตถ์