อาการบ่งชี้ของโรคไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่คืออะไร

คือ โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Influenza Virus สามารถพบได้ตลอดปี ระบาดในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน โดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูฝนที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ประเภทของไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ Influenza Virus การติดเชื้อที่พบในมนุษย์ คือ สายพันธุ์ A, B และ C

  • ไวรัสชนิด A มีความรุนแรงและอันตรายมากที่สุด สามารถติดต่อจากสัตว์พาหะมาสู่คน และจากคนที่ติดเชื้อไปสู่คนอื่น ๆ ทางการไอ จาม และอากาศหายใจที่มีเชื้อไวรัสกระจายอยู่ จึงสามารถแพร่ระบาดได้เป็นวงกว้าง หรือระบาดไปทั่วโลกได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
  • ไวรัสชนิด B มักแพร่ระบาดตามฤดูกาลที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการติดเชื้อ อย่างฤดูหนาวและฤดูฝน
  • ไวรัสชนิด C เป็นการติดเชื้อทางระบบหายใจที่ไม่รุนแรง มีอาการป่วยเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการป่วยเลย ไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด
  • ไวรัสชนิด D เป็นการติดเชื้อที่พบเฉพาะในสัตว์ และยังไม่พบการติดเชื้อที่แพร่มาสู่คน

อาการของไข้หวัดใหญ่

มีไข้สูงมาก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไอ จาม เจ็บคอ คออักเสบ บางคนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องร่วงร่วมด้วย ทั้งนี้อาการป่วยที่อาจเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับร่างกาย อายุ และโรคประจำตัวเดิมของแต่ละบุคคลด้วย

การรักษาไข้หวัดใหญ่

รักษาตามอาการ เช่น กินยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ นอนหลับพักฟื้นให้เพียงพอ เพราะการป่วยไข้หวัดใหญ่จะทำให้ร่างกายอ่อนล้ามากกว่าปกติ

หากมีอาการที่น่าสงสัยหรือจัดอยู่ในผู้ป่วยสายพันธุ์อันตรายที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ เพื่อรับยาต้านไวรัสป้องกันหรือลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส

การป้องกันไข้หวัดใหญ่

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไวรัสที่สามารถฉีดได้ปีละครั้ง แต่ไม่สามารถป้องกันไวรัสได้ทุกชนิด การสร้างเสริมสุขภาพและสุขอนามัย ก็เป็นวิธีที่ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการป่วยไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยเช่นกัน

โปรโมชั่นวัคซีน

“ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์” ราคา 790 ราคา (ปกติ 1,100 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2566

หมายเหตุ

  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • กรณีคนไข้อายุน้อยกว่า 9 ปี ฉีดวัคซีนครั้งแรก
  • (ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม) ฉีดเข็มที่ 2 ระยะอย่างน้อย 1 เดือน